Bagawat – The Revolt – Rajniesh Duggal, Aham Sharma, Shishir Sharma